Awareness HealingAwareness Healing in Amsterdam

Hello everyone,

On Friday April 4 and Sunday April 6 there will be group sessions again in Amsterdam. Both sessions are in the evening, we start at 7.30 pm (room is open at 7 pm). The sessions will be held at Centre for Awareness Development De Ruimte, Weesperzijde 79a in Amsterdam, the Friday session at the room at the second floor, and the Sunday session in the ground floor room.

For more information and registration: aha@awarenesshealing.net

Greg is of course also available for individual sessions during his stay in Amsterdam, April 4 through 8.

Maybe til soon,
best wishes,

Mieke Louwen

Group sessions - general information

A group session is a guided meditation in which we work from a heightened spiritual awareness. From this state we can connect the principles of our spiritual being (Unity, Wholeness, Unconditionality, Absolute Value, Effortlessness) to aspects of our daily life, and from there release the deep tensions that affect our physical and emotional well-being.

The session offers a healing procedure in which every participant works for themselves. This is not a conscious doing, but a relaxing and letting your energy consciousness work with what it is offered. We take care that participants won't take on each other's released tensions.

You can attend a session in a general way, as a general support for your process, or you can phrase a more directed goal or theme for which you do the session.

Attending a session can be done "stand alone," as a way to work on your issues without doing individual sessions, or in combination with an individual session: as a good preparation, or as a support for the integration process after an individual session.

As we do this work from a distance already, it is possible to bring someone into the session who can't be physically present. This goes for young children, and for people who can't come to a group themselves for reasons of health or old age. As adults are concerned, you need their consent. Please contact us at least 24 hours before the session.

A session takes about one and a half hours. After the session there will be time to ask questions or talk with each other or with us about your experiences if you want to. Before and after the session there's tea and coffee (included).

Registration: For all sessions, pre-registration is necessary. In both sessions there is room for some 20 participants. You're welcome to bring friends and family members or other people who are interested. Those who want to can attend both sessions. Registration is with aha@awarenesshealing.net. Though registration is possible up to a few hours before the session, if you want to secure a place for yourself we would recommend registering as soon as you know which session(s) you'd like to attend.

Price: On a donation basis, suggested is €25 but each is free to give less or more. If you bring in a remote attendant, we would appreciate a donation for them too.

Language: The group sessions are held in English. There is no possibility to translate during the session. If your English is not sufficient that is no problem: your energy will get the meaning of the "energy language" that we also present and that is more important than spoken language.

To bring with you:

-a blanket or sleeping bag to keep yourself warm; though the room is well heated, during the release of deep tension sometimes we also release a lot of body warmth.

-a pillow for your head if you find that comfortable.

Private groups

It's also possible to get your own group together and do the session at your house or at any other appropriate place (minimum number of attendees: 7). Please contact us for further details.

Individual sessions

In an individual session, it is possible to work much more in-depth specifically on your issues, where a group session by its nature is more general. This way, we can more effectively address complex or intense issues for you. Individual sessions take about 2 hours and are usually held at Mieke's place. Please contact us to schedule an appointment or for more information.

Contact

Mieke or Greg at aha@awarenesshealing.net

 

Awareness Healing groepsessies april 2008

Hallo allemaal,

Op vrijdag 4 april en zondag 6 april zijn er weer groepsessies in Amsterdam. Beide sessies vinden plaats in de avond, we beginnen om 19.30, de zaal is open vanaf 19.00. De sessies worden gehouden in Centrum voor Bewustzijnsontwikkeling De Ruimte, Weesperzijde 79a in Amsterdam, de vrijdagsessie in de bovenzaal en de zondagsessie in de benedenzaal. Voor meer informatie en opgave: aha@awarenesshealing.net.

Greg is uiteraard ook beschikbaar voor individuele sessies tijdens zijn verblijf in Amsterdam, van 4 t/m 8 april.

Misschien tot binnenkort,
met hartelijke groet,

Mieke Louwen

Awareness Healing groepsessies - algemene informatie

Een groepsessie is een geleide meditatie waarin we werken vanuit een verhoogd spiritueel bewustzijn. Vanuit die staat kunnen we de principes die gelden voor ons spirituele bestaan (Eenheid, Heelheid, Onvoorwaardelijkheid, Absolute Waarde), verbinden met aspecten van ons dagelijkse leven, en vandaaruit diepe (emotionele) spanningen loslaten die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd en die ons lichamelijke en emotionele welzijn beïnvloeden.

De sessie biedt een healing-procedure aan waarmee elke deelnemer voor zichzelf bezig is, geleid en ondersteund door Greg en mij. Dit is niet een bewust 'doen', maar een ontspannen en je energiebewustzijn laten werken met wat het aangereikt krijgt in de sessie.

Wij bewaken dat deelnemers geen spanningen van elkaar overnemen.

Je kunt de sessie heel algemeen laten werken, als een algemene ondersteuning in je proces, of je kunt voor jezelf een bepaald doel of thema vaststellen waarvoor je aan de sessie deelneemt, dan werkt de sessie wat specifieker op dat thema.

Deelnemen aan een groepssessie kan op zichzelf staand worden gedaan, of in combinatie met een individuele sessie: als een goede voorbereiding daarvoor, of als een extra 'schoonmaak' die het integratieproces na een individuele sessie bespoedigt.

Omdat Greg gewend is op afstand te werken, kun je iemand in de sessie inbrengen die niet fysiek aanwezig kan zijn. Dit geldt voor jonge kinderen en personen die niet zelf naar een groepsessie kunnen komen vanwege hun gezondheid of hoge leeftijd. Een voorwaarde is dat volwassenen hiervoor hun toestemming geven. Neem s.v.p. ten minste 24 uur van te voren hierover contact met ons op.

Een sessie duurt ca. 1,5 uur, daarna is er voor wie dat wil nog tijd om wat te drinken of om met elkaar of met ons over de sessie na te praten. Voor en na de sessie is koffie en thee beschikbaar.

Opgave: voor de groepsessies geldt dat opgave vooraf noodzakelijk is. In beide sessies is er plaats voor ca. 20 deelnemers. Je bent van harte uitgenodigd om vrienden, familieleden of andere geïnteresseerden mee te nemen. Wie dat wil kan aan beide sessies deelnemen. Je kunt je aanmelden op aha@awarenesshealing.net. Je kunt je tot enkele uren voor de sessie opgeven, maar als je zeker wilt zijn van een plaats is het verstandig je op te geven zodra je weet aan welke sessie(s) je mee wilt doen.

Prijs: op basis van donaties, onze richtprijs is €25 maar het staat ieder vrij om meer of minder in de pot te doen. Als je een afstands-deelnemer inbrengt in de sessie, stellen we het op prijs om voor die persoon ook een donatie te ontvangen.

Taal: de groepsessies vinden plaats in het Engels, er is geen mogelijkheid om tussentijds te vertalen. Onvoldoende kennis van het Engels hoeft echter geen bezwaar te zijn: ook al kun je misschien niet alles bewust volgen, je energie-bewustzijn begrijpt wel de 'energietaal' die we ook presenteren, en die in wezen belangrijker is dan de uitgesproken woorden.

Eventueel meebrengen:

-een dekentje (of plaid, slaapzak) om jezelf warm te houden; de ruimte is weliswaar goed verwarmd, maar tijdens het loslaten van diepe spanning laat je soms ook veel lichaamswarmte los.

-een kussentje voor onder je hoofd als je dat prettig vindt.

Privéé-groepen

Het is ook mogelijk om zelf je eigen groep bij elkaar te brengen en bij jezelf thuis of in een andere geschikte ruimte de sessie te organiseren (minimum aantal deelnemers: 7). Voor meer informatie of het inplannen van je eigen groep kun je contact opnemen met mij.

Individuele sessies

In een individuele sessie kunnen we dieper ingaan op specifiek jouw issues, waar een groepsessie algemener van aard is. Op die manier kunnen we beter werken aan complexe of intense spanningen en patronen. Individuele sessies duren ca. 2 uur en vinden meestal plaats bij mij thuis. Voor meer informatie of het boeken van een sessie kun je contact opnemen met mij.

Contact

Greg or Mieke via aha@awarenesshealing.net

 

 

© 2003-08 Gregory Booi, All Rights Reserved.
http://www.awarenesshealing.net